• Contributie

  De leden zijn onderverdeeld in diverse categorieën. De verschuldigde contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

  Contributie per 1-7-2022

   

  Welpen / Kangoeroe Klub                  €   68,00

  Pupillen D, E en F                              €   74,50

  Aspiranten B en C                             €   88,00

  Junioren A                                        € 109,00

  Senioren 4 en 5                                € 121,00

  Senioren 3                                        € 135,00

  Senioren 1 en 2                                € 153,00
  Midweek                                           € 121,00
  Recreanten / Walking korfbal /        €   77,00

  vrijdag team zonder competitie      


  Rustende leden                                €   22,00
  Club van 50                                       €   50,00 

   

  * De gezinskorting komt te vervallen.

  * De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het inflatiecijfer van het CBS van het voorgaande jaar. We bekijken elk jaar opnieuw of deze indexering voor het volgende jaar eventueel kan vervallen.

  Betalen in termijnen
  Het is mogelijk om te betalen in termijnen. Neem hiervoor contact op met de penningmeester via penningmeester@kvckorfbal.nl.

  Inning contributie via machtiging
  De inning van de contributie verloopt bij KVC via een machtiging in de maand september. Door het uitstellen van de Algemene Ledenvergadering 2021 incasseren wij in de maand oktober, omdat de contributie nog goedgekeurd moet worden.
  Als u KVC niet gemachtigd heeft, wilt u dan de contributie s.v.p. begin oktober overmaken op IBAN: “NL54 RABO 0122 7908 98”, onder vermelding van zowel voor- als achternaam. We hopen eind september de contributie-inning te kunnen afronden.

  Financiële vergoeding door de gemeente
  Bij een minimum inkomen kunt u contact opnemen met de gemeente voor een financiële vergoeding. Elke situatie wordt individueel beoordeeld.De gemeente Bladel werkt samen met:

  • Jeugdfonds sport en cultuur. Kijk op de deze website voor meer informatie over een complete vergoeding van de contributie en het aanschaffen van bijv. kleding en schoenen: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
  • Stichting leergeld: https://www.leergeldveldhovendekempen.nl/aanvraag/

  Blessure of zwangerschap
  Ben je langdurige geblesseerd (>3 maanden) of zwanger in de periode augustus t/m juni. Dan kun je over die periode tot 50% korting krijgen op de contributie. De zogenaamde bondskosten (o.a. bondscontributie) zullen echter altijd en minimaal worden doorberekend. De hoogte van de contributie wordt per lid bekeken. Indien je gebruik wilt maken van deze regeling kun je tot 30 mei van het seizoen contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@kvckorfbal.nl.