• Aanmelden

  Elk nieuw lid kan gebruik maken van 4 proeftrainingen voordat je je definitief aanmeldt. Aanmelden kan hieronder via het aanmeldformulier.

  Bij aanmelding verleen je wegens het lidmaatschap bij korfbalvereniging KVC tot wederopzegging, machtiging aan Korfbalvereniging KVC (incassant ID NL37ZZZ402350850000) om jaarlijks contributie van IBAN-nummer af te schrijven.

  Contributie aanmelden:
  - Vóór 1 november: 100% van de contributie
  - Tussen 1 november en 1 januari: 75% van de contributie
  - Tussen 1 januari en 1 maart: 50% van de contributie
  - Na 1 maart: 25% van de contributie.

  * Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen alleen trainen en/of het spelen van wedstrijden.

  Aanmeldingen gedurende het seizoen
  Nieuwe leden 3,5 t/m 6 jaar sluiten aan bij de Kangoeroe Klub. Bij de Kangoeroe Klub kunnen kinderen spelenderwijs komen trainen. 
  Bij de start van het zaalseizoen en veldseizoen, dus 2x per jaar in november en maart wordt er gekeken of er aangesloten kan worden bij een KVC team of dat er een nieuw team gevormd kan worden bij de F-jes.
  Bij aanmeldingen van nieuwe leden bij de D t/m de senioren kan iemand direct starten met spelen van wedstrijden als de aantallen in de teams dit toelaten. De speelster kan dan uiteraard wel starten met trainen.

 • Aanmeldformulier

  Voornaam *
  Achternaam *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Nationaliteit
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer *
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!
 • LET OP, WACHT 5 SECONDEN NADAT JE OP VERSTUREN HEBT GEKLIKT OM HET FORMULIER TE LATEN VERZENDEN

 • AFMELDEN

  Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen kan tot 1 april 2023.

  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie door een e-mail te sturen naar secretariaat@kvckorfbal.nl.  Bij een respons van de secretaresse per mail is de afmelding pas officieel geregistreerd.
  Waarom al op 1 april en niet aan het einde van het seizoen afmelden?
  Vanaf deze datum gaat de TC aan de slag met de nieuwe teamindeling en moeten we op 15 april al aan het KNKV doorgeven met hoeveel teams we volgend seizoen gaan korfballen. Begin mei moet de definitieve teamindeling doorgegeven worden aan het KNKV.


  Bijzonderheden of te laat afmelden

  • Per direct stoppen als spelend lid is niet mogelijk. Besluit je dit toch te doen dan ben je 100% van de contributie verschuldigd.
  • Bij te laat afmelden, dus na de afmelddatum van 1 april brengen wij 50% van de contributie van het daaropvolgend jaar in rekening. 
  • Bij afmelden na de bekendmaking van de teamindeling brengen wij 100% van de contributie van het daaropvolgend jaar in rekening.
  • Bij het afmelden aan het begin van het seizoen brengen we 100% van de contributie in rekening.

  * Het bestuur kan hier eventueel van afwijken, als daartoe gegronde redenen zijn. Tot bijzondere omstandigheden kunnen behoren verhuizing en langdurige ziekte of blessure(s). De zogenaamde bondskosten (o.a. bondscontributie) zullen echter altijd en minimaal worden doorberekend. De hoogte hiervan wordt per geval bekeken. Het bestuur kan in geval van bijzondere omstandigheden op schriftelijk en beargumenteerd verzoek ook in andere gevallen tot vermindering of ontheffing van contributie overgaan. Ook hier geldt dat altijd de bondskosten zullen worden doorberekend.