• PR

  Het doel van de PR-commissie is het vergroten van de naamsbekendheid, imago versterking en overige communicatie vanuit de vereniging.

  De commissie zoekt nog versterking!

  Website www.kvckorfbal.nl
  • De website wordt bijgehouden door de PR-commissie. De website is gekoppeld aan onze ledenadministratie, waardoor de website altijd up te date is. Wekelijks publiceren we het programma, de uitslagen, activiteiten en nieuws. Via de site zijn ook aanmeldings- en declaratieformulieren te downloaden.
  Instagram en facebook
  • KVC-korfbal is erg actief op de sociale mediakanalen. Sta jij op het veld en maak je een leuke foto of filmpje stuur het dan gerust door naar onze PR. pr@kvckorfbal.nl Zodat zij dit kunnen plaatsen op onze kanalen.
  https://www.facebook.com/KVCkorfbal/about
  https://www.instagram.com/kvckorfbal
  Lokale krantjes PC55, Hoogeloontje enz.
  • Ook zet de pr-commissie zich in om de club op de kaart te zetten in de omgeving. Zo proberen we met regelmaat iets te publiceren in de lokale krantjes.
  Nieuwsbrief
  • De pr-commissie verzorgt in samenwerking met het bestuur en de TC de nieuwsbrief.

  Ruimte voor creativiteit
  • De pr-commissie biedt alle ruimte om jouw creativiteit tot bloei te laten komen.

  Heb jij interesse om deel te nemen aan deze commissie? Neem dan contact op met
  Fraukje Geelen, f.geelen@kvckorfbal.nl.

   

  E-mail

  pr@kvckorfbal.nl

   

  Aanspreekpunt:

  <Vacature>

   

   

   

   

  Promotie in nieuwsbladen:

  <Vacature>

   

   

   

   

  Sociale Media

  Fraukje Geelen

   

   

  <Vacature>

   

   

   

   

  Website:

  Frank Rooijackers

   

  Leden:

  <Vacature>