• Voor de Coach

  AFSPRAKEN MAKEN MET HET TEAM, OUDERS, TRAINERS EN COACHES

  Verwachtingen uitspreken
  Elk trainer en coach maakt met elkaar en met het team afspraken. Deze kunnen per team net een beetje anders zijn, maar komen overeen met de afspraken van de Technische Commissie die we binnen de trainers en coaches bijeenkomsten met elkaar afspreken.

  Bij thuiswedstrijden verwachten wij dat de teams 45/60 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.

  Taken die de coach indeelt voor ouders
  Maak voorafgaand aan het seizoen met de coach met het team, ouders en trainsters een aantal afspraken.
  De coach verstuurt:
  • Een wedstrijdschema waarop de vertrektijden staan.
  • Een rijschema waarop ouders op toerbeurt zijn ingedeeld om te rijden.
     o Ouders zijn verplicht om in het bezit te zijn van een inzittende-verzekering.
     o Het is in de A jeugd na het behalen van je rijbewijs niet toegestaan om zelf te rijden naar uitwedstrijden.
  • Een lijstje waarop ouders staan ingedeeld om een zaalwachtdienst te draaien.
  • Een lijstje voor het uitwassen van de wedstrijdshirts door ouders.
  Let op: ouders worden ook nog door Helen Lavrijsen ingedeeld voor de Kantinedienst).

  Algemene afspraken voor afmelden
  We verwachten allereerst natuurlijk dat jullie er zo vaak mogelijk wel zijn.
  De uitgangspunten vanuit de TC voor afmeldingen zijn:
  - Je geeft een reden van afmelding door aan je trainer of coach.
  - Afmelden doe je via een telefoontje of een appje.
  - De KNKV-app is niet bedoeld voor leden om zich af te melden. Trainers en coaches gebruiken deze app om afmeldingen te registeren.
  (Trainers en coaches kunnen wel besluiten de app als extra in te zetten. Persoonlijk afmelden blijft het uitgangspunt.)

  Afmelden voor wedstrijden
  - Kun je een wedstrijd niet meespelen? Geeft dit zo snel mogelijk aan de coach door.
  - Voorafgaand aan een speelweekend is donderdag 18.00 uur afmelden de laatste mogelijkheid. Zodat indien nodig voor vervangsters gezorgd kan worden.
  * Met uitzondering van plotseling ziek zijn. Geef dit toch zo snel mogelijk door, ook bij twijfel of je wel of niet mee kunt spelen.

  Afmelden voor trainingen
  - Kun je een training niet? Geeft dit zo snel als jij dit al weet aan de trainer door.
  - Afmelden voor een training kan uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de training.
  * Een trainer probeert zijn training zo goed mogelijk voor te bereiden. Een late afmelding is daardoor niet wenselijk of motiverend.
  * Met uitzondering van plotseling ziek zijn.

  VOOR DE COACH

  Digitaal wedstrijdformulier
  Alle wedstrijden worden digitaal geregistreerd via de app ‘KNKV Wedstrijdzaken’.
  De coach is door KVC gekoppeld aan het team zodat jij de rechten hebt om alles in te voeren bij een wedstrijd.
  • Als coach ben je voor de wedstrijd verantwoordelijk voor het juist invoeren van de wedstrijdgegevens en deze 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd naar de scheidsrechter te versturen.
  • Na de wedstrijd bent je verantwoordelijk voor het invoeren van de wissels. Het is belangrijk dat alle wissels altijd goed worden ingevoerd.
  * Het invoeren van de wissels is aan het einde van het seizoen van invloed op de niveau indeling van de competitie in het breedtekorfbal.
  • Loop na afloop van de wedstrijd met de coach van de tegenpartij naar de scheidsrechter. De scheidsrechter zal na afloop van de wedstrijd de wissels goedkeuren, de stand invoeren en verzenden naar de KNKV.

  Voor meer informatie over het digitaal wedstrijdformulier, kunt u terecht bij Marieke Teurlings.

  Reserveshirts
  Ook dit seizoen moeten er bij de uitwedstrijden reserveshirts gedragen worden wanneer de tegenpartij ook een rood shirt heeft.
  Dit staat vermeld op het wedstrijdprogramma dat aan de coaches/aanvoersters wordt verstuurd door het wedstrijdsecretariaat.
  De reserveshirts liggen in de opslagruimte van de kantine en dienen daar opgehaald te worden. Aan elke tas hangt een label voor welke teams de reserveshirts bedoeld zijn.
  De shirts dienen dezelfde week nog uitgewassen en teruggebracht te worden om te voorkomen dat het volgende team zonder shirtjes staat.
  • Veldcompetitie: de shirts kunnen opgehaald worden op trainingsavonden of wedstrijdspeeldagen.
  • Zaalcompetitie: neem contact op met het blokhoofd van de TC. Zij zijn in het bezit van een sleutel en kunnen de kantine voor je openen.

  Indeling velden