• Voor leden en ouders

  TIPS VOOR OUDERS LANGS DE LIJN

  Ouders langs de lijn, heel erg fijn dat ze er zijn, maar….

  Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de wedstrijden van uw dochter.
  Wees enthousiast, stimuleer uw dochter en haar teamgenoten.
  Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstandster.
  Laat het coachen over aan de train(st)er en of coach. Blijf positief, juist bij verlies.
  De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn/haar beslissingen.
  Wilt u echt met korfbal bezig zijn, meldt u zich dan aan als coach/trainer of scheidsrechter of oefen de spelregels op www.korfbalmasterz.nl.

  AFSPRAKEN MAKEN MET HET TEAM, OUDERS, TRAINERS EN COACHES

  Verwachtingen uitspreken
  Elk trainer en coach maakt met elkaar en met het team afspraken. Deze kunnen per team net een beetje anders zijn, maar komen overeen met de afspraken van de Technische Commissie die we binnen de trainers en coaches bijeenkomsten met elkaar afspreken.

  Bij thuiswedstrijden verwachten wij dat de teams 45/60 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.

  Taken die de coach indeelt voor ouders
  Maak voorafgaand aan het seizoen met de coach met het team, ouders en trainsters een aantal afspraken.
  De coach verstuurt:

   • Een wedstrijdschema waarop de vertrektijden staan.
   • Een rijschema waarop ouders op toerbeurt zijn ingedeeld om te rijden.
    • Ouders zijn verplicht om in het bezit te zijn van een inzittende-verzekering.
    • Het is in de A jeugd na het behalen van je rijbewijs niet toegestaan om zelf te rijden naar uitwedstrijden.
   • Een lijstje voor het uitwassen van de wedstrijdshirts door ouders.
   • Een lijstje waarop ouders staan ingedeeld om een zaalwachtdienst te draaien.

  Let op: ouders worden ook nog door Helen Lavrijsen ingedeeld voor de Kantinedienst).

  Algemene afspraken voor afmelden
  We verwachten allereerst natuurlijk dat jullie er zo vaak mogelijk wel zijn.
  De uitgangspunten vanuit de TC voor afmeldingen zijn:
  - Je geeft een reden van afmelding door aan je trainer of coach.
  - Afmelden doe je via een telefoontje of een appje.
  - De KNKV-app is niet bedoeld voor leden om zich af te melden. Trainers en coaches gebruiken deze app om afmeldingen te registeren.
  (Trainers en coaches kunnen wel besluiten de app als extra in te zetten. Persoonlijk afmelden blijft het uitgangspunt.)

  Afmelden voor wedstrijden
  - Kun je een wedstrijd niet meespelen? Geeft dit zo snel mogelijk aan de coach door.
  - Voorafgaand aan een speelweekend is donderdag 18.00 uurafmelden de laatste mogelijkheid. Zodat indien nodig voor vervangsters gezorgd kan worden.
  * Met uitzondering van plotseling ziek zijn. Geef dit toch zo snel mogelijk door, ook bij twijfel of je wel of niet mee kunt spelen.

  Afmelden voor trainingen
  - Kun je een training niet? Geeft dit zo snel als jij dit al weet aan de trainer door.
  - Afmelden voor een training kan uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de training.
  * Een trainer probeert zijn training zo goed mogelijk voor te bereiden. Een late afmelding is daardoor niet wenselijk of motiverend.
  * Met uitzondering van plotseling ziek zijn.

   

   

  LEEFTIJDCATEGORIEN           

   

  Team/leeftijdsgroep

  Leeftijd

  Maximumleeftijd

  Kangoeroe Klup

  3,5 tot 6 jaar

  6 jaar

  F-pupillen

  5,1 - 7,0 jaar

  8 jaar

  E-pupillen

  7,1 - 9,0 jaar

  10 jaar

  D-pupillen

  9,1 - 11,0 jaar

  12 jaar

  C-aspiranten

  11,1 - 13,0 jaar

  14 jaar

  B-aspiranten

  13,1 - 15,0 jaar

  16 jaar

  A-junioren

  15,1 - 18,0 jaar

  19 jaar

  Senioren

  Vanaf 18 jaar

   

  Midweek Senioren

  Vanaf 18 jaar

   

  Oldstar Walking korfbal

  55+