• Club van 50

  CLUB VAN 50

  Vanaf dit seizoen is er een KVC club van 50. In seizoen 2012-2013 is de Klimroos Club van 50 opgericht en zal met de samenwerking dit jaar over gaan in de nieuwe naam ‘KVC club van 50’.  

  De Club van 50 heeft ten doel om de korfbalvereniging financieel te ondersteunen.


  Dit kan door te investeren in materialen, kleding en accommodatie dan wel door anderszins een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de vereniging door ondersteuning van activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstellingen in de ruimste zin van het woord.
  Meer in het bijzonder wordt hierbij gedacht aan zaken die veelal nodig en vooral nuttig zijn en waarvoor we niet of nauwelijks geld kan vrijmaken.


  KVC is nog steeds een financieel gezonde vereniging. Maar door de economische situatie van de laatste jaren kampen we met sponsoren die noodgedwongen afhaken, een stijging van energie- en andere prijzen-, huren die verhoogd worden, de KNKV die jaar na jaar hun contributies/bijdrages moet verhogen, etc. Verder is het de vraag of de gemeente Bladel de subsidie voor jeugdleden zal kunnen handhaven op het huidige niveau en ook de ontwikkelingen van Covid’19 zijn zichtbaar binnen de club.


  Naar de toekomst toe zien we daarom dat het vrijmaken van geld voor zaken die veelal nodig en vooral nuttig zijn, steeds meer onder druk zal komen te staan. We zien voorlopig nog geen grote problemen om alle noodzakelijke voorzieningen in stand te houden. Maar wel degelijk voor de "kers op de taart".
  Met de jaarlijkse bijdrage van de Club van 50 hopen we wel dat beetje extra te kunnen blijven bieden aan leden en vrijwilligers.


  Personen maar ook groepen van personen, instellingen, verenigingen, stichtingen en uiteraard ook bedrijven kunnen lid worden.
  De contributie bedraagt €50,- per jaar. Eind juni is er een bijeenkomst waarbij alle leden van de Club van 50 kunnen stemmen over de besteding van de beschikbare inleg.


  Meer informatie is te vinden op de site van KVC. Daar vind je ook een inschrijfformulier.  Huidige samenstelling van het bestuur van de Club van 50:

  Voorzitter:                  Marian Bolte

  Secretaris:                 Hans Verhagen

  Penningmeester:     Tonnie Tholen


  E-mailadres: sponsoring@kvckorfbal.nl


  Leden:
  De Club van 50 heeft, per 1 juli 2021, 13 leden.

   

  Wil je lid worden van de Club van 50? Download dan hier het aanmeldingsformulier.