• VERANTWOORDELIJKHEDEN ZAALWACHT OUDERS


  Als zaalwacht voor KVC ben je medeverantwoordelijk voor het tijdig en ordelijk verlopen van de wedstrijd. We vragen daarom aandacht voor de onderstaande regels:

  • Je bent 15 min. voor aanvang wedstrijd aanwezig. (Bij de 1e wedstrijd van de dag graag 30 min. voor aanvang aanwezig zijn om tafel, zaalwachtbak, map zaalwacht en apparatuur klaar te zetten).
  • Meld je bij de coach van KVC en maak kenbaar dat jij deze taak vervuld.
  • In de map van de zaalwacht, welke is te vinden in de zaalwachtbak, staat een taakomschrijving.
  • Je bent het aanspreekpunt voor beide teams + coaches en de scheidsrechter.
  • Je bent op de hoogte van het wedstrijdprogramma. Bijv. via de KNKV-app.
  • Je stelt de klok in en houdt de score bij.
  • Vraag eventueel de coach om hulp.
  • Bij te laat beginnen van de wedstrijd, wordt de 2e helft-tijd ingekort, zodat de volgende zaalwedstrijd hier geen hinder van ondervindt.
  • Je houdt orde en netheid in de sporthal en het materialenhok. Ruim losliggende rommel op. Houd kleine kinderen uit het opslaggedeelte.
  • Na de laatste wedstrijd ruim je alles samen met de coach en het team netjes op. (D’n Anloôp: klap de tribunes na de laatste wedstrijd in.)
  • Alle benodigdheden liggen in de zaalwachtbak of koffer, houd deze binnen jouw bereik.