• Accommodaties

  MATERIAALRUIMTE

  De ruimte in de materialenruimte is beperkt! Zorg ervoor dat de materialen, incl. de ballen, na elke training en wedstrijd weer netjes op de juiste plaats opgeborgen worden.

   

   

   

  ALGEMENE REGELS ACCOMMODATIES

  De aanvoersters van alle seniorenteams zijn verantwoordelijk voor hun team. Zij zorgen voor een juiste taakverdeling.

  Bij de jeugdteams zijn de train(st)ers / coacheser verantwoordelijk voor dat de kleedlokalen na gebruik weer schoongemaakt worden. Uiteraard moeten de speelsters hier bij helpen. Dit geldt ook voor het gebruik van de kleedlokalen in de zaal.

   

  Waardevolle spullen

  Zorg ervoor dat bij elke wedstrijd en bij elke training geen waardevolle spullen in de kleedlokalen achterblijven. Hier heeft niemand zicht op als iedereen op het veld staat. Neem de waardevolle spullen in een gezamenlijke tas mee.


  Kleding en materialen

  Wees niet alleen zuinig op je eigen spullen, maar ook op die van de vereniging en anderen.

  !          De trainingspakken die door de vereniging worden uitgegeven zijn presentatiepakken, geen pakken om in te trainen of buiten de korfbal om te dragen.

   

   

  REGELS VELDACCOMMODATIE

  Korfbalschoenen

  Het is verboden om op korfbalschoenen in de kantine te komen. Verder dien je de korfbalschoenen ook niet in het kleedlokaal schoon te maken, maar erbuiten.


  Kantine

  Tijdens wedstrijden is de kantine geopend.

   

  Kleedlokalen

  Na elke wedstrijd en na elke training moet het kleedlokaal schoongemaakt worden zodat het weer bruikbaar en netjes is voor diegenen die na je komen.

  Hoe ga je te werk:

  • Als je met meerdere teams (op hetzelfde tijdstip) gebruik maakt van een kleedlokaal, gebruik je als team maar een helft van het lokaal.
  • Kleedlokaal + WC vegen.
  • Douches + kleedlokaal droog maken met een trekker. (Dit geldt ook voor het lokaal van de tegenpartij.)
  • Scheidsrechterslokaal vegen.


  REGELS ZAALACCOMMODATIE

   

  Kleedlokalen

  Na elke wedstrijd en na elke training moet het kleedlokaal schoongemaakt worden zodat het weer bruikbaar en netjes is voor diegenen die na je komen.

  Hoe ga je te werk:

  • Als je met meerdere teams (op hetzelfde tijdstip) gebruik maakt van een kleedlokaal, gebruik je als team maar een helft van het lokaal.
  • Douches + kleedlokaal droog maken met een trekker. (Dit geldt ook voor het lokaal van de tegenpartij.)
  • Gooi papiertjes en ander afval in daarvoor bestemde afvalbakken.

   

  In de zaal

  • Het speelveld mag alleen betreden worden met binnensportschoenen.
  • Er mag geen eten of drinken mee in de zaal genomen worden. (Met uitzondering van drinkbidons voor speelsters).
  • Sluit tijdens wedstrijden deuren van materialenruimte. (Dit voorkomt rondslingerende ballen tijdens de wedstrijd).

   

   

  VERANTWOORDELIJKHEDEN ZAALWACHT

  Als zaalwacht voor KVC ben je medeverantwoordelijk voor het tijdig en ordentelijk verlopen van de wedstrijd. We vragen daarom aandacht voor de onderstaande regels:

  • 15 min. voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn. (Bij 1e wedstrijd van de dag 30 min. voor aanvang aanwezig zijn om tafel, en apparatuur klaar te zetten).
  • Je bent het aanspreekpunt voor beide teams en de scheidsrechter.
  • Je bent op de hoogte van het wedstrijdprogramma. (bijv. via de KNKV-app)
  • Je stelt de klok in en houdt de score bij.
  • Vraag eventueel de coach om hulp.
  • Bij te laat beginnen van de wedstrijd, wordt de 2e helft-tijd ingekort, zodat de volgende zaalwedstrijd hier geen hinder van ondervindt.
  • Je houdt orde en netheid in de sporthal en het materialenhok. Houd kleine kinderen uit het opslag-gedeelte.
  • Na laatste wedstrijd alles netjes opruimen. (D’n Anloop: klap de tribunes na de laatste wedstrijd in.)
  • Alle benodigdheden liggen in de zaalwacht-koffer, houd deze binnen jouw bereik.