• Accommodaties

  REGELS EN AFSPRAKEN OP DE ACCOMMODATIES

  De aanvoersters van alle seniorenteams en de trainers en coaches van alle jeugdteams zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken op de accommodaties. Zij zorgen voor een juiste taakverdeling binnen het team en zorgen voor een gedeelde verantwoordelijkheid.

   

  Werkgroep accommodatie

  • De werkgroep is verantwoordelijk voor het onderhoudt in samenwerking met de gemeente. De werkgroep bestaat momenteel uit 3 ouders en dat is wel erg weinig. Ze zijn dringend op zoek naar extra hulp. Neem contact op met Helen Lavrijsen h.lavrijssen@kvckorfbal.nl.

   

  Kleding en materialen

  • Wees niet alleen zuinig op je eigen spullen, maar ook op die van de vereniging en die van een ander.


  Waardevolle spullen

  • Zorg ervoor dat je zo veel mogelijk waardevolle spullen thuislaat.
  • Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen waardevolle spullen. KVC is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.
  • Laat nooit waardevolle spullen achter in het kleedlokaal.

  Gevonden voorwerpen

  • Veld: in de kantine staat een ton met gevonden voorwerpen. Kijk hier gerust eens in.
  • Zaal: Elke accommodatie heeft een eigen mand met gevonden voorwerpen. Hierover dien je contact op te nemen met de sporthal.

  VELDACCOMMODATIE

  Vanaf het jaar 2020-2021 heeft het bestuur besloten dat alle veldwedstrijden op de accommodatie in Hoogeloon gespeeld worden.
  Bij een te slecht veld wordt er eerst naar een oplossing met VV Hoogeloon gekeken en in geval van nood zullen we uitwijken naar het korfbalveld in Hapert.

   

  Definitieve locatie veldaccommodatie KVC?
  Wanneer KVC over gaat naar de nieuwe veldaccommodatie in Hapert is nog onduidelijk. Er lopen volop gespreken bij de gemeente. Daarover houden we jullie in de nieuwsbrieven op de hoogte.

   

  Kantine

  • Gelieve de kantine niet met korfbalschoenen te betreden.
  • De ingang van de kantine bevindt zich aan de veldzijde. De andere deur blijft gesloten.
  • Op zaterdag en zondag is de kantine uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd geopend.
  • Het streven is om ook de kantine te openen op woensdagen en tijdens oefenwedstrijden.

   

  Parkeergelegenheid

  • Bij de accommodatie is er ruim de mogelijkheid om je auto en fiets te parkeren. Plaats je fiets of auto in de daarvoor bestemde vakken of fietsenrekken.
  • KVC is niet aansprakelijk voor diefstal of eventuele schade.
  • Klop je voetbalschoenen zo veel mogelijk uit in de daarvoor bestemde schoenenborstels. Gelieve niet tegen de muur of in de kleedlokalen.

  Korfbalschoenen

  Kleedlokalen

  Na elke wedstrijd en na elke training moet het kleedlokaal door het team zelf schoongemaakt worden zodat het weer bruikbaar en netjes is voor diegenen die na je komen.

  Hoe ga je te werk:

  • Als je met meerdere teams (op hetzelfde tijdstip) gebruik maakt van een kleedlokaal, gebruik je als team maar een helft van het lokaal.
  • De sporttas wordt bij vertrek naar het veld onder de bank geplaatst.
  • Kleedlokaal + WC vegen.
  • Douches + kleedlokaal droog maken met een trekker. (Dit geldt ook voor het lokaal van de tegenpartij en de scheidsrechter.)
  • Lampen uit doen.

  ZAALACCOMMODATIE

  Zaalaccommodatie
  In de zaal is het nog niet duidelijk waar elk team gaat trainen en de wedstrijden zal spelen. We proberen de teams zo goed mogelijk te verdelen tussen de accommodaties in Hapert en Hoogeloon. Elk jaar is het een uitdaging om voldoende zaaluren te bemachtigen.

  Er kunnen dus wisselend wedstrijden in de zaal van Hapert of Hoogeloon gespeeld worden gedurende het seizoen. Hierover word je begin november geïnformeerd door de coach van het team. Zodra de KNKV de informatie verstrekt geven wij dit door aan onze leden.

  Het streven is om de C, B, A en seniorenteams in Hapert te laten spelen i.v.m. de afmetingen van het veld.

   

  Kleedlokalen bij alle accommodaties die wij huren in Hoogeloon, Hapert en Bladel.

  Na elke wedstrijd en na elke training moet het kleedlokaal schoongemaakt worden, zodat het weer bruikbaar en netjes is voor diegenen die na je komen.

  Hoe ga je te werk:

  • Als je met meerdere teams (op hetzelfde tijdstip) gebruik maakt van een kleedlokaal, gebruik je als team maar een helft van het lokaal.
  • De sporttas wordt bij vertrek naar de zaal onder de bank geplaatst.
  • Douches + kleedlokaal droog maken met een trekker. Dit geldt ook voor het lokaal van de tegenpartij.
  • Gooi papiertjes en ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Zorg dat je het lokaal achterlaat zoals je het zelf ook graag zou aantreffen bij binnenkomst.

   

   

   

   

   

   

  In de zaal

  • Het speelveld mag alleen betreden worden met binnensportschoenen.
  • Er mag geen eten of drinken mee in de zaal genomen worden. Met uitzondering van drinkbidons voor speelsters.
  • Sluit tijdens wedstrijden de deuren van de materialenruimte.
  • Zorg dat alle obstakels rondom het veld opgeruimd zijn. Zoals banken en ballen. Denk aan de veiligheid.

  TIPS VOOR OUDERS LANGS DE LIJN

  Ouders langs de lijn, heel erg fijn dat ze er zijn, maar….

  • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de wedstrijden van uw dochter.
  • Wees enthousiast, stimuleer uw dochter en haar teamgenoten.
  • Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstandster.
  • Laat het coachen over aan de train(st)er en of coach. Blijf positief, juist bij verlies.
  • De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn/haar beslissingen.
  • Wilt u echt met korfbal bezig zijn, meldt u zich dan aan als coach/trainer of scheidsrechter of oefen de spelregels op www.korfbalmasterz.nl.