• Historie

  CLUBMAN/CLUBVROUW VAN HET JAAR
  Al enkele jaren verkoos Klimroos een Clubman/Clubvrouw van het jaar. Deze traditie willen we graag voortzetten binnen KVC.
  De clubman of clubvrouw van het jaar wordt verkozen door de winnaar van het vorige jaar in samenspraak met de voorzitter van het bestuur en wordt bekend gemaakt op de afsluitende BBQ van het seizoen.

  In 2019-2020 en 2020-2021 is er geen clubman/vrouw van het jaar verkozen i.v.m. het beëindigen van de competitie door het Covid’19 virus.

  In 2018-2019 zijn Ilona en Roland van Loon uitgeroepen tot Clubvrouw en -man van het jaar. Voor het eerst in onze geschiedenis is deze erkenning naar een echtpaar gegaan. Ilona is jarenlang coach geweest van de teams van hun dochters Noor en Maud. Daarnaast organiseert Ilona al vele jaren activiteiten voor jeugdleden en senioren vanuit de Activiteiten-commissie.
  Roland heeft vier jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur van K.V. Klimroos en sindsdien versterkt hij de Accommodatie-commissie. Daarnaast zijn Ilona en Roland altijd bereid om hand- en spandiensten te verlenen als ze daarom gevraagd worden. Met al dat vrijwilligerswerk wat Ilona en Roland vervuld hebben en nog steeds vervullen, vormen ze een belangrijke factor in het draaiende houden van onze sportvereniging.

  In 2017-2018 is Ellen van Rooij gekozen tot clubvrouw van het jaar.
  Ellen zet zich al vele jaren in voor Klimroos. Zo speelt ze al sinds seizoen 2013/2014 in de selectie en de laatste jaren vast in Senioren 1. Ellen heeft jarenlang vele teams getraind en gecoacht. En ze is twee jaar lid van de Technische Commissie, waar ze blokhoofd/aanspreekpunt is van Aspiranten C en Pupillen D. Ellen houdt de laatste jaren, samen met anderen, de Facebook-pagina van Klimroos bij. Daarnaast heeft zij zich ook nog regelmatig bezig gehouden met de organisatie en leiding van het jaarlijkse korfbalkamp.

  In 2016-2017 is Linda Beijens uitgeroepen tot clubvrouw van het jaar.
  Linda is al 25 jaar lid van Klimroos en al vele jaren een vaste kracht van Senioren 1.
  In de loop van de jaren heeft ze al vele teams getraind en gecoacht. Verder heeft ze geruime tijd deel uitgemaakt van de Technische Commissie en is ze namens Klimroos KNKV-scheidsrechter. De laatste jaren pluist ze voor het bestuur van Klimroos beleidsstukken van het KNKV uit.

  In 2015-2016 is Rianne Beerens uitgeroepen tot clubvrouw van het jaar.
  Rianne is menig jaar lid geweest van het bestuur van K.V. Klimroos en heeft daarbij verschillende functies vervuld waaronder ook voorzitter. Rianne heeft nu alweer vele jaren zitting in de PR-commissie en samen met Jeanne vervult zij al heel lang op zondag vrijwel alle kantinediensten en zaalwachten.

  In 2014-2015 is Tonnie Tholen uitgeroepen tot clubman van het jaar. Tonnie zet zich al jaren in voor Klimroos als penningmeester, was/is betrokken bij het opzetten van
  de verschillende commissies, de Club van 50 en bij de organisatie van de jaarlijkse
  rommelmarkt. Hij werd terecht ‘de motor van de vereniging’ genoemd.

  In 2013-2014 is Marian Bolte uitgeroepen tot clubvrouw van het jaar. Naast haar carrière als speelster heeft Marian vele teams getraind en gecoacht. Zij leidt scheidsrechters op en ze heeft zelf ook vele wedstrijden gefloten in zowel de breedte- als het wedstrijd-korfbal. Vanaf 2009 maakt Marian deel uit van de (J)TC.
  In 2012-2013 is Lian Claassen uitgeroepen tot clubvrouw van het jaar.
  Naast actieve speelster is Lian is ook al heel veel jaren actief als trainster van de welpen en de F’jes. Zij leert de jongste Klimroosleden de eerste fijne kneepjes van het korfbalspel. Daarnaast was zij vorig seizoen coach van de welpen (Kampioen!)


  In 2011-2012 is Wendy Mollen uitgeroepen tot clubvrouw van het jaar.
  Wendy is speelster van Klimroos 1 en zij traint al jaren jeugdteams.
  Daarnaast zet Wendy zich in voor het JTC als blokhoofd van A en B en de laatste 2 jaren tevens als voorzitster. De site van Klimroos wordt ook door Wendy onderhouden.

  In 2010-2011 is Angela van de Kruijsdijk uitgeroepen tot clubvrouw van het jaar. Zij staat al jaren voor de vereniging klaar. Om een team te coachen en/of te trainen, als verenigingsbegeleidster en scheidsrechter en ze is altijd bereid om bij ’n team in te vallen.

  In het seizoen 2009-2010 is Peter van der Waerden uitgeroepen tot clubman van het jaar voor zijn vele jaren als coach bij onze Club. Vele teams heeft hij al onder zijn hoede gehad!

  Het eerste jaar is Jeanne Rombouts uitgeroepen als clubvrouw van het jaar vanwege onder andere de vele kantinediensten en zaalwachturen die ze voor de vereniging heeft ingevuld en dat we het hele jaar bij haar terecht kunnen voor de opslag van de spullen voor de rommelmarkt.

  ERELEDEN / LID VAN VERDIENSTE
  Ereleden Klimroos
  Jeanne Rombouts
  Rianne Beerens
  Marian Bolte
  Riek Coppelmans
  Elly Waterschoot
  Lies Kennis
  Harrie van de Meerakker

  Erenlid NeCa
  Toon Teurlings

  Erelid VVO
  Diny Spooren – Vennix

  Lid van verdienste VVO
  Paul Maas
  Hettie Vloet
  Marjolijn Laus
  Bert Mijs
  Frans Lodewijks
  Karin en Harrie Spooren
  Elly Das
  William Schenning