• KVC

   

   

  KVC is een vereniging die zoveel mogelijk (vrouwelijke) leden wil kunnen laten korfballen op hun eigen niveau. Een vereniging ook met ambitie die bereid is te investeren in haar leden en vrijwilligers.

  Het plezier in het beoefenen en het betrokken zijn bij de sport staat voorop. Maar daarbij blijven we nadrukkelijk oog houden voor de mogelijkheden om zowel de individuele als groepsprestaties naar een hoger plan te tillen. Daarbij kijken we niet alleen naar de actieve sporters maar ook naar kader en vrijwilligers.

  Bij de jeugd wordt vanuit dit beleid gestreefd om kinderen die op de basisschool zitten ook bij leeftijdsgenoten in één team te laten korfballen. Het mag duidelijk zijn dat dit lang niet altijd te verwezenlijken is. Er wordt vastgehouden aan de leeftijdsindeling van de KNKV. Boven deze leeftijdscategorie wordt geselecteerd en ingedeeld op basis van kwaliteit en vaardigheden.

  De teamindeling voor de seniorenleden wordt in overleg tussen leden, TC en trainer vastgesteld.

  Van alle senioren- en juniorenleden wordt verwacht dat ze zich inzetten voor de vereniging. Bijv. door het trainen/coachen van een team, als KNKV-scheidsrechter actief zijn, zitting nemen in een commissie, meehelpen met de jaarlijkse rommelmark en koekactie, eventueel meegaan als leiding op jeugdkamp etc.
  Alle actieve leden worden opgeleid tot verenigingsscheidsrechter. Als regel kan gesteld worden dat deze opleiding start bij de junioren.

  We willen als vereniging kunnen voldoen aan de quota die gesteld worden door de KNKV aan de te leveren KNKV scheidsrechters en beoordelaars in de wedstrijdklasse. Bij een tekort aan gefloten wedstrijden worden hoge boetes opgelegd.
  Indien er onvoldoende leden als KNKV-scheidsrechters willen optreden, zullen we teams uit de wedstrijdklasse gaan terugtrekken om het evenwicht te herstellen.

  Als ondersteuning biedt de vereniging, kosteloos, opleidingen aan voor o.a. trainers/coaches, verenigingsscheidsrechters en KNKV-scheidsrechters.

  Om de taken zoveel mogelijk te verdelen willen we ouders van jeugdleden indelen voor  verschillende klussen die nu eenmaal ook moeten gebeuren. Zoals daar zijn:

  – De schoonmaak van de kleedlokalen en kantine tijdens de veldcompetitie
  – Kantinediensten tijdens de veldcompetitie
  – Zaalwachten tijdens de zaalcompetitie

  Ouders die als trainer/coach optreden zullen hiervoor niet worden ingedeeld.

  UPDATE: CORONA MAATREGELEN

  Na een lange periode zonder wedstrijden en competitie, start de competitie gelukkig weer! Iedereen staat te popelen om weer wedstrijden te gaan spelen. Wel moeten wij met elkaar zo veel mogelijk de voorzorgsmaatregelen rondom het Corona-virus naleven.

  De voorbereidingen op de nieuwe veldcompetitie zijn bijna afgerond. Op zaterdag 5 september is de eerste helft van de veldcompetitie gestart. Nog steeds hebben we te maken met het Corona-virus en de daarbij behorende maatregelen. Als bestuur doen we een beroep op jullie gezonde verstand. Wij vragen jullie je aan de landelijke richtlijnen én de richtlijnen die we als club hebben opgesteld te houden.

  Blijf thuis als je (ook milde!) symptomen hebt, dit geldt zowel voor KVC-leden, leden van bezoekende clubs of publiek. Vermijd drukke plekken op ons complex.  Houd voldoende afstand tot elkaar en houd hierbij de RIVM-richtlijnen aan. Roepen en stem verheffen langs de lijn is niet toegestaan.

  Voor de start van de veldcompetitie hebben wij een algemeen protocol en een protocol voor leden en ouders opgesteld. Hier staan onder andere de regels in vermeld over het gebruik van de kleedkamers, kantine en regels rondom (uit)wedstrijden.

  Op de website van de KNKV vind je antwoorden op de meest gestelde vragen rondom de start van de veldcompetitie. De informatie vind je hier.

  Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Wendy Mollen 0629291214

  UPDATE 30-10-2020

  Hieronder vind je de aangescherpte regels die gelden voor KVC. Wij vragen jullie deze met aandacht te lezen en zo goed mogelijk na te leven. Zo hopen we met elkaar te kunnen blijven sporten. De maatregelen gaan per direct in.  Voor aanvullende informatie verwijzen we naar de website van de KNKV.

  UPDATE

  29-09-2020 Aangescherpte Corona afspraken KVC Leden

  29-09-2020 Aangescherpte Corona afspraken KVC voor gasten